Zdenkina ruža

1. svetový deň starých rodičov a seniorov

„Ja som s tebou po všetky dni“ (porov. Mt 28,20) – to je prísľub, ktorý dal Pán učeníkom pred tým, ako vystúpil do neba a ktorý dnes opakuje aj tebe, drahý starý otec, drahá stará mama.

 

Je to tiež názov posolstva, ktoré pápež František napísal pri príležitosti prvého Svetového dňa starých rodičov a seniorov. „Celá Cirkev ti je nablízku, má ťa rada a nechce ťa nechať osamote!“

 

Členovia OZ Zdenkina ruža pripravili slávenie 1. svetového dňa starých rodičov a seniorov dňa 25. 7. 2021 v areáli Milosrdných sestier Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach. Toto slávenie začalo svätou omšou o 10 hod. v kostole Povýšenia Svätého kríža na úmysel za všetkých zúčastnených starých rodičov a seniorov.

 

Popoludní o 16 hod. program pokračoval v priestore Milosrdných sestier Svätého kríža na obnovenom nádvorí pred rehoľným domom Marianum za veľkej účasti seniorov z farnosti Podunajské Biskupice, veriacich z pútnického kostola Povýšenia Svätého kríža a tiež seniorov z blízkej Vrakune.

 

S veľkou radosťou sme privítali aj účasť “nových obyvateliek“, najstarších sestier zo Slovenskej provincie Milosrdných sestier Svätého kríža, ktoré sa sem presťahovali len pred pár týždňami.

 

V programe zaznel na začiatku citlivý príhovor ku všetkým zúčastneným, ktorý predniesla sestra Miriam, potom nasledovali svedectvá starej mamy, pani Viery, a jej vzťahu k vnúčatám. Ďalej si malá vnučka Nataška pripravila svoju osobnú výpoveď o láske k svojim starým mamám a prababke.

 

Vypočuli sme si tiež svedectvo mladej rehoľnej sestry Margarétky o význame starších spolusestier v jej období formácie a na začiatku rehoľného života, po zložení rehoľných sľubov. Medzi jednotlivými svedectvami boli hudobné vstupy: flauta – Lukáš, klavír – Gregor, harmonika a spev – sestry Svätého kríža. Na koniec predniesol za všetkých seniorov modlitbu pán Karol.

 

Vyjadrením úcty a vďaky bolo osobné odovzdanie posolstva svätého otca Františka na 1. Svetový deň starých rodičov a seniorov a červená ruža každému prítomnému seniorovi a starším rehoľným sestrám. Počas tohto emotívneho momentu hudobne sprevádzal hrou na klavíri pán Ľuboš.

 

Na záver udelil požehnanie nový rektor kostola duchovný otec Jozef. Po skončení programu sa všetci účastníci presunuli do jedálne rehoľného domu a pri štedrom agapé si rozprávali svoje osobné dojmy.

 

sestra Miriam – štatutár OZ Zdenkina ruža.

Fotografie zo slávenia

Video