Dom sestry Zdenky

Dom sestry Zdenky je súčasťou prvého provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža.

Budeme vďační za akýkoľvek finančný dar na rekonštrukciou budovy, v ktorej budú realizované všetky aktivity podľa stanovených cieľov.

Vaše finančné príspevky prosíme posielať na účet, ktorý bol zriadený na tento účel:

IBAN: SK46 0200 0000 0029 3737 3198
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Mena: EUR
Variabilný symbol: 650
Názov účtu: Kongregácia Milosrdných sestier Svätého kríža
Adresa: Ružová 4, 917 02 Trnava

Ďakujeme

Aktuálny stav Domu sestry Zdenky

Vízia Domu sestry Zdenky