Ciele OZ Zdenkina ruža

Realizáciu cieľov zabezpečia členovia OZ, Milosrdné sestry Svätého kríža a ďalší dobrovoľníci.

Uvedené ciele občianskeho združenia sa budú realizovať v priestoroch Domu sestry Zdenky, v pútnickom areáli Milosrdných sestier Svätého kríža a v Kostole Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach.

Zariadenie pre seniorov na komunitnej úrovni

 • Zariadenie pre seniorov
 • Zdravotnícke centrum – pomoc v chorobe a starobe
 • Sociálne poradenstvo

Dom pútnikov

 • Pre ctiteľov blahoslavenej sestry Zdenky
 • Duchovné miesto – miesto prijatia a modlitby pre prichádzajúcich pútnikov a unavených ľudí súčasného sveta
 • Pútnické centrum – služby pútnikom

Komunitné centrum

 • Pre všetkých, ktorí túžia zažiť opravdivé duchovné a ľudské spoločenstvo.
 • Centrum prijatia starých a hendikepovaných ľudí.

Vzdelávacie centrum

 • Rozvoj duchovných, kultúrnych a intelektuálnych hodnôt
 • Poskytovanie vzdelávacích programov v rôznych oblastiach
 • Usporadúvanie konferencií