GDPR

Nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov.

Naše občianske združenie spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk.