Zdenkina ruža

Viničné: Dôležité prvky výchovy v rodine bl. Zdenky

Členovia OZ Zdenkina ruža a Sestry Svätého kríža prezentovali 23. apríla 2022 v obci Viničné hodnoty rodiny, okrem iného aj v animovanom podujatí pre rodičov a deti.

Hravou a súťaživou formou odovzdali dôležité prvky výchovy v rodine blahoslavenej sestry Zdenky.

Všetci zúčastnení si užili vzájomné stretnutie a obohatili svoje skúsenosti v získavaní rodinných čností.

Fotografie z akcie