Zdenkina ruža

Kultúrne aktivity

V rámci stanov OZ Zdenkina ruža sme pripravili návštevy Bratislavského hradu a hradu Devín. Obe podujatia rozšírili obzor účastníkov po stránke historickej, národnej ale aj kultúrnej.

Na Bratislavskom hrade sme boli 15. mája 2022 v krásnom letnom počasí. Na Devín sme sa vydali 16.júla 2022 plavbou po Dunaji opäť v krásnom počasí. Tieto aktivity všetci veľmi ocenili a budeme sa usilovať v nich pokračovať.

Fotografie z Bratislavského hradu a hradu Devín