Zdenkina ruža

Prejav vďaky a úcty v Marianke

V rámci projektu zameraného na podporu rodiny vo všetkých generačných stupňoch sme usporiadali kultúrno – duchovnú aktivitu, ktorej sa zúčastnili najmä seniori. Bol to zároveň prejav vďaky a úcty ku našim starším bratom a sestrám.

8.10.2022 sme navštívili pútnické miesto Marianku, kde si všetci prítomní vypočuli odbornú prednášku o historickom a kultúrnom význame tohto miesta a tiež sa mohli zúčastniť na svätej omši v pútnickej bazilike Narodenia Panny Márie, hlavný celebrant bol p. František Alberty, OFMcap.

V čase osobného voľna si každý pútnik mohol vybrať z bohatej duchovnej ponuky pútnického areálu. Potom sa naše spoločenstvo stretlo v pútnickom dome pri dobrom občerstvení a takto posilnení sme pokračovali do Malaciek, do kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kde okrem iného je vzácna kaplnka so Svätými schodmi.

Na začiatku sme si vypočuli pútavú prednášku, ktorou sme boli uvedení do bohatstva ducha i kultúry, ktoré sa nachádza v bývalom františkánskom objekte, ktorý budoval známy rod Pálffyovcov. Potom sme absolvovali pobožnosť na Svätých schodoch tak isto aj prehliadku celého kostola. Na ceste domov bola živá diskusia v autobuse, kde si pútnici zdieľali svoje krásne zážitky.

Púť do Marianky