Zdenkina ruža

Starostlivosť o životné prostredie

V stanovách nášho OZ máme aj starostlivosť o životné prostredie, a tak sme pripravili a zrealizovali ekologickú aktivitu – výsadbu stromov v parku areálu Milosrdných sestier Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach.

Spolu s odbornými pracovníkmi záhradnej firmy priložili ruky k dielu aj členovia OZ a tak isto aj seniorky z kostola Povýšenia Svätého kríža a sestričky. Celá akcia sa uskutočnila 10. októbra 2022.

Park nadobudol znova krajšiu „tvár“ a prišli to odborne ohodnotiť aj zástupcovia z úradu mestskej časti v Podunajských Biskupiciach. Aj v týchto aktivitách budeme pokračovať, lebo nám záleží na ozdravovaní nášho životného prostredia.

Výsadba stromov