Zdenkina ruža

Predstavenie bl. Zdenky veriacim v Marianke

Na slávnosť Všetkých svätých, 1. novembra 2022, sme boli pozvané generálnym predstaveným Kongregácie bratov Tešiteľov otcom Michalom Krysztofowiczom predstaviť blahoslavenú sestru Zdenku.

Sestra Zdenka je osobnou patrónkou nášho OZ, tak sme sa pripravili, aby sme ju priblížili našim súčasníkom vo farnosti Marianka. Sestra Miriam a sestra Franceska uviedli poslucháčov pri neformálnom rozprávaní do duchovnosti sestry Zdenky od jej útleho detstva, mladosti a jej života v Kongregácii Milosrdných sestier Svätého kríža.

Pútavé slová boli umocnené hudobnými vstupmi piesní z myšlienok sestry Zdenky. Finále života blahoslavenej bolo ovocím jej celoživotného úsilia o každodennú svätosť v najvyššej možnej miere, ktoré ju priviedli až k mučeníckej láske.

Zdenkin život bol ocenený a pozdvihnutý k nasledovaniu pri blahorečení 14. septembra 2003. Odvtedy sa blahoslavená Zdenka stala pomocníčkou a láskavou duchovnou priateľkou mnohých ľudí a o jednej mimoriadnej udalosti na jej príhovor sme prítomných oboznámili v osobnom svedectve uzdraveného muža vo video zázname.

Ďakujeme Pánu Bohu, že sme mohli predstaviť blahoslavenú sestru Zdenku a tak rozšíriť úctu k nej cez ďalších jej ctiteľov.

Fotografie z Marianky