Zdenkina ruža

Premietanie filmu Slobodní

Členovia OZ Zdenkina ruža Eva a Miro Hanušovskí sprostredkovali premietanie filmu Slobodní pre imobilné rehoľné sestry priamo v rehoľnom dome na Biskupickej ul. 64 A.

Toto krásne podujatie sa uskutočnilo 18.4.2023 v prítomnosti mnohých starých a chorých sestričiek a tiež našich priateľov seniorov z kostola Povýšenia Svätého kríža.

Historické okolnosti ťažkého obdobia 50-tych rokov zobrazené v životnom príbehu dvoch velikánov viery MUDr. Silvestra Krčméryho a RNDr. Vladimíra Jukla nás veľmi zasiahli a uvedomili sme si, aký veľký dar je sloboda a pravda.

Zároveň sme sa povzbudili k zodpovednosti každého osobne, aby sa takáto neprávosť už nemohla zopakovať.

Ďakujeme ešte raz Eve a Mirovi za ich iniciatívu a osobné nasadenie pri zabezpečení tohto vzácneho filmového dokumentu.

Ľubomíra Albertyová, štatutár OZ Zdenkina ruža