Zdenkina ruža

Púť so starými rodičmi

Tento rok sme pripravili pre našich starých rodičov a seniorov slávenie „Dňa starých rodičov “ trochu skôr a 17. 6.2023 sme sa vybrali na púť do Hronského Beňadika a potom do Misijného múzea v Rehoľnom dome bratov verbistov v Nitre – Kalvárii.

Na púti sa zúčastnili Sestry Svätého kríža z komunity v Podunajských Biskupiciach a v Trnave, starí rodičia a seniori z kostola Povýšenia Svätého kríža a z farského kostola v Podunajských Biskupiciach.

V dobrej nálade a duchovne pripravení modlitbami počas cesty autobusom sme prišli o pol 10 hod. do Baziliky Sv. Benedikta, v ktorej je uchovávaná veľmi vzácna relikvia Krvi Pána Ježiša. Tu nás privítal a organizačne oboznámil so všetkým čo bude prebiehať pán profesor Jozef Krajči.

Hneď na začiatku po krátkej pobožnosti všetci prítomní dostali osobné individuálne požehnanie Relikviou Kristovej Krvi. potom sme sa zúčastnili na sv. omši aj spolu s pútnikmi z Turzovky. Po sv. omši nám povedal brat Ivan podrobné informácie týkajúce sa vzácnej relikvie Kristovej Krvi a tak isto samotnej baziliky.

Pútnici po výklade ostali na prehliadku kostola a naši pútnici sa presunuli do priestorov čajovne, kde sme sa posilnili dobrým občerstvením. Potom nasledovala prehliadka opátstva s historickým výkladom od brata Ivana a tiež s praktickými skúsenosťami niektorých pútnikov pri starobylých písacích stoloch. Vystavené historické zbierky z rôznych oblastí vedy nás veľmi obohatili.

Tak isto aj chronologické zobrazenia miesta Hronský Beňadik od 2 storočia po súčasnosť. Na záver sme mali možnosť v tichosti zotrvať v kaplnke Kristovej Krvi a každý mohol osobne prežiť hlboké stretnutie s Pánom . Takto duchovne a ľudsky obohatení sme sa popoludní okolo 15 hod. vydali na cestu do Nitry.

Na Kalvárii pred rehoľným domov otcov verbistov nás privítal páter Ján Kušnír, SVD. Oboznámil nás s históriou misijnou spoločnosťou otcov verbistov a tiež o Misijnom dome na Kalvárii v Nitre. Potom sme sa presunuli do misijného múzea s veľmi bohatými zbierkami z rôznych misií, kde otcovia verbisti pôsobili a kde sú aj v súčasnosti. Mohli sme vidieť predmety používané pri náboženských rituáloch domorodcov, veci z bežného života ako odevy, obuv, domáci riad, zbrane a pod. Tiež množstvo zvierat, motýľov, chrobákov, úžitkových plodín z celého sveta. Tak isto nás zaujali aj rôzne písomnosti z misijných krajín a fotografický materiál.

Okrem múzea sme si mohli pozrieť aj kostol, exteriéry kláštora a pred nedávnom zriadené modlitbové miesto v areáli Panny Márie Guadalupskej. Sme vďační pátrovi Kušnírovi za jeho zaujímavý príhovor, sprievodné slovo a za jeho čas, ktorý nám venoval.

Pri ceste domov si všetci pútnici živo rozprávali o krásne prežitom dni.

Deň starých rodičov na fotografiách