Zdenkina ruža

Letný rodinný workshop v Tatranskej Lesnej

V utorok 11.7.2023 ráno sa vydali na cestu z Bratislavy do Tatier veselí výletníci – rodičia, deti a starí rodičia (spolu 40 osôb), aby spolu prežili pár dní v skutočnej rodinnej atmosfére.

Už počas cestovania sa účastníci spoznávali a pri príchode do Tatier si boli už blízkymi spoločníkmi. V dobrej nálade sme prišli do Detského raja v Tatranskej Lesnej a ubytovali sme sa v krásnych moderných izbách tohto zariadenia. Názov Detský raj je skutočne priliehavý. Po dobrom obede sme sa spoločne vybrali spoznávať zaujímavosti v neďalekom Starom Smokovci, ktoré si pútavou formou pripravila sestra Miriam. Deti boli vnímavými poslucháčmi pri všetkých informáciách z histórie Tatier, vzácnych osobnostiach, ktoré navštívili dané miesta, či pri údajoch o klimatickej liečbe v Tatrách. Pri liečivých prameňoch skúsili príjemnú chuť kyselky.

Po návrate z prvej poznávacej vychádzky sme sa zjednotili pri slávení svätej omše, ktorú každý deň slúžil Štefan Alberty – pán farár z Viničného. Tiež sa všetky deti počas sv.omše aktívne zapájali aj pomocou animátoriek – sestričky Karmely a Veroniky.

Veľmi rýchlo sa pri každodenných rozhovoroch, hrách, tvorivých aktivitách, túrach, spontánnych reflexiách na aktuálne rodinné témy a doplnené aj odbornou rodinnou literatúrou, vytvorilo jedno krásne rodinné spoločenstvo.

Prakticky sa to realizovalo vzájomnou pomocou a povzbudzovaním pri náročnosti prekonávania únavy na túre a obáv pri prekvapujúcej silnej búrke na horách, ochotnou pomocou pri príprave priestoru na spoločné aktivity a hry a srdečným kontaktom pri každodenných stretnutiach a samozrejme pri všetkých spoločných výletoch.

Sestry Karmela a Veronika (Milosrdné sestry Svätého kríža) boli „motorom“ všetkých tvorivých aktivít, hier, prípravy spevu alebo celkom jednoducho vyjadrené – spoločníčkami všetkých detí. Veľmi to oceňovali ich rodičia i starí rodičia a nechali sa aj oni inšpirovať do budúcich chvíľ s deťmi.

Napriek krátkemu pobytu účastníci absolvovali bohatý program: poznávanie krás a pamätihodností: okrem Tatier aj Levoču, Levočskú horu a sv.omšu v Bazilike minor, termálne kúpalisko Vrbov, pútnické miesto Litmanová, Nestville Park Hniezdne, prehliadku Kostola sv. Bartolomeja v Hniezdnom aj so sv. omšou a samozrejme všetky krásy počas cestovania autobusom z Bratislavy a naspäť do Bratislavy (15.7.2023).

Spokojnosť a vďačnosť všetkých účastníkov rodinného letného pobytu v Tatranskej Lesnej bola veľkým zadosťučinením sestre Miriam Albertyovej (Milosrdná sestra Svätého kríža) a pánu farárovi Štefanovi Albertymu pri náročnej a zodpovednej príprave a realizácii tohto projektu.

Rodinný workshop na fotografiách