Zdenkina ruža

Prezentácia blahoslavenej sestry Zdenky v Chorvátsku

Naše OZ Zdenkina ruža – štatutárny zástupca sestra Miriam a 2 členky sestra Anna Katarína a sestra Angelika – mali vzácnu príležitosť prezentovať život a utrpenie blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej, počas svojho pobytu pri mori v sesterskom spoločenstve Chorvátskej provincie Milosrdných sestier Svätého kríža v Porate na ostrove Krk.

Sestra Miriam poprosila o spoluprácu pri tlmočení DVD ZDENKA sestru Mariju Brizar, donedávna bola generálna predstavená Kongregácie Milosrdných sestier Sv.Kríža. A práve sestra Marija má veľkú zásluhu na tom, že prítomné chorvátske sestry mali hlboký duchovný zážitok.

V dvoch termínoch 23.7. a 29.7. 2023 pre dve striedajúce sa skupiny sestier na ich dovolenke, sestra Marija a sestra Miriam viedli simultánny preklad podstatných momentov filmu. V niektorých okamihoch bol prenos na chvíľu pozastavený, aby sa dalo odpovedať na otázky sestier alebo vysvetliť konkrétne scény. Mnohé obrazy filmu sprítomňovali veľmi konkrétne neľudský totalitný režim aj bez slov a veľké utrpenie a mučenícku obetu blahoslavenej sestry Zdenky. Prítomné sestry boli hlboko dotknuté príbehom sestry Zdenky, ale tiež aj úprimným vyznaním Petra Korbulyho (syna predsedu súdu Pavla Korbulyho, ktorý bl.Zdenku odsúdil).

Po ukončení premietania ostali ešte sestričky vo vzájomnom zdieľaní svojich reflexií a mnohé z nich prejavili veľkú túžbu po osobnom navštívení blahoslavenej sestry Zdenky v Podunajských Biskupiciach, kde sa nachádza hlavné miesto úcty relikvií sestry Zdenky v rehoľnom Kostole Povýšenia Svätého Kríža.

Ďakujeme Pánu Bohu za toto krásne podujatie a ešte raz sa chceme poďakovať za veľkodušnú pomoc sestre Mariji Brizar pri prezentácii.

Sestra Miriam Albertyová

Fotografie z premietania