Zdenkina ruža

Púť na Velehrad – slávnosť sv. Cyrila a Metoda

Členovia OZ Zdenkina ruža pozvali seniorov, rodiny s deťmi a rehoľné sestry na slávenie 4.dňa starých rodičov, ktorý sa bude konať 28.7.2024, a tak ako je to u nás už tradíciou kvôli dovolenkám a školským prázdninám o niekoľko týždňov skôr. Tento rok sme sa vybrali na púť na Velehrad a to priamo v deň slávnosti sv.Cyrila a Metoda.

V piatok 5.7.2024 sme sa vydali na cestu z Podunajských Biskupíc do Velehradu autobusom, kde sa stretli zástupcovia všetkých stavov od detí, rodičov, starých rodičov, slobodných a nechýbali ani rehoľné sestry rôzneho veku.

Na začiatku putovania sa všetci zoznámili s hlavnými myšlienkami posolstva sv.otca Františka k tohtoročnému Dňu starých rodičov, každý si dal úmysel púte a v dobrej nálade sme pokračovali v ceste.

Ďakujem Mirovi Hanušovskému za podrobný výklad histórie Velehradu a tiež za priblíženie historických faktov misie svätých solúnskych bratov v našej krajine.

Keď sme prišli bezpečne do Velehradu, presunuli sme sa na miesto slávenia hlavnej svätej omše pre Bazilikou Nanebovzatia Panny Mária a sv.Cyrila a Metoda.

Svätá omša prebiehala veľmi slávnostne, za umeleckého sprievodu spevákov, hudobníkov a mnohých dychových kapiel z celej Moravy a Čiech.

Pre všetkých pútnikov to bola veľká duchovná posila a hlboký umelecký zážitok. Potom po občerstvení mohli naši pútnici spočinúť v tichej osobnej modlitbe v bazilike.

Poobede sme pokračovali naspäť na Slovensko a mali sme výletnú prestávku v Piešťanoch. Všetci si užili krásne kúpeľné mesto v nádhernom slnečnom počasí, občerstvili svoje sily a podvečer sme v radosti a speve pokračovali do Bratislavy.

Sme veľmi radi, že sme znova prežili krásny deň vo vzájomnej láske a radostnom spoločenstve všetkých generácií.

MUDr.Ľubomíra Albertyová – sestra Miriam, štatutárny zástupca OZ Zdenkina ruža.