Zdenkina ruža

Svetový deň detí v Marianke

V sobotu 18.5.2024 sme sa zúčastnili na Púti detí v Marianke, ktorá sa konala v spojení v duchu so Svetovým dňom detí v Ríme.

Vybrali sme sa členovia OZ Zdenkina ruža a deti z našich rodín. Vopred sme si zabezpečili krásne biele šiltovky s logom Svetového stretnutia detí v Ríme a pôsobili sme ozaj štýlovo. Keďže sme objednali dosť kusov, podelili sme sa aj s deťmi vo farnosti Podunajské Biskupice a tiež sme darovali šiltovky priamo v Marianke organizátorom tejto akcie. Všetci mali veľkú radosť.

Naša skupina doputovala zo Záhorskej Bystrice a počas cesty deti plnili zadané úlohy, zúčastňovali sa ponúknutej katechézy / radosti Panny Márie /, putovali sme aj s modlitbou svätého ruženca, ktorú sme ukončili pred Bazilikou v Marianke a posledný desiatok sa všetci modlili pred Lurdskou jaskynkou. Deti si tiež horlivo plnili úlohy, ktoré mali v zošitku Pútniček, ktorý dostali pri registrácii.

V Marianke animátori pripravili veľmi pútavý program a deti sa aktívne zúčastnili na všetkých stanovištiach, dokonca niektorí sa podelili so svojimi dojmami aj redaktorom z Rádia Lumen. Naši dvaja miništranti Dávid a Marek sa odvážne zapojili do liturgie sv.omše a smelo prečítali prosby. Tiež naša spolupútnička z farského kostola Katka prečítala Posolstvo Svätého otca všetkým deťom pred záverečným požehnaním. Sme veľmi hrdí na tieto deti, pretože reprezentovali našu skupinku pred celým zhromaždením, zídeným z bratislavskej arcidiecézy, a to rozhodne bol solídny počet.

Po skončení celého programu aj s obednou prestávkou, doplnili sme si ešte energiu s výbornými langošmi rôznych chutí a potom sme sa autobusom vydali na cestu domov.

Na záver môžem konštatovať, že sme veľmi vďační Pánu Bohu za krásne počasie, za veľký dar spoločenstva detí, ktoré sa posilnili na svojej „detskej ceste “ viery, za pozornosť a lásku, ktorou boli deti obdarované a tiež za spoločnú radosť, ktorú sme prežívali všetci, či deti alebo dospelí.

Som veľmi vďačná, že členovia OZ Zdenkina ruža opäť vynaložili svoje úsilie i materiálne prostriedky na realizáciu tohto podujatia a obohatili všetkých, najmä však deti, krásnymi zážitkami.

MUDr. Ľubomíra Albertyová – sestra Miriam, štatutár OZ Zdenkina ruža.